Onderwijs

Obs Dubbeldam is net als elke reguliere basisschool de plek waar kinderen kunnen spelen , leren en werken. Kinderen leren er net als op elke andere basisschool alle basisvaardigheden als lezen , rekenen , spelling etc... Niets anders dan op elke andere basisschool. Een kind leert in allerlei opzichten. Naast het leren van vaardigheden en het opdoen van kennis, vormt het zich als mens. Leert ontdekken wat het zelf kan , zelf wil ,hoe anderen denken , zich een mening vormen over van alles, hoe om te gaan met anderen, etc...

Natuurlijk zijn we op school om te leren, maar wel in een prettige omgeving.

Je moet je als kind veilig voelen. We vinden het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich zélf verantwoordelijk voelen voor de gang van zaken in de groep en in de school. De school is van ons allemaal! We zijn allemaal verschillend en hebben allemaal ons eigen plekje nodig. Elkaar waarderen en respecteren is dus van het grootste belang.

We vinden het belangrijk dat de leerkracht zich in de leerling inleeft en wanneer er problemen zijn tussen leerlingen onderling, de kinderen laten zien wat er in de ander omgaat. We leren hen zich te verplaatsen in de ander. Praten met elkaar, maar zeker ook luisteren naar elkaar staat dan centraal. Je kunnen uiten, fouten kunnen maken, het hoort er allemaal bij.

Vanzelfsprekend wordt pesten niet getolereerd.