Ons onderwijs

Op obs Dubbeldam zorgen we er met ons onderwijs voor dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen wat betreft kennis en vaardigheden. Wij vinden als team dat een kind moet presteren naar zijn kunnen in de hele breedte van het onderwijsaanbod. Taal, rekenen, schrijven maar ook gym, cultuur en creativiteit. Prestaties zijn voor ieder kind verschillend en kunnen niet onderling vergeleken worden omdat kinderen verschillende mogelijkheden hebben en ieder zich op een andere manier ontwikkeld.

Naast aanbod op de basisvakken, de zaakvakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling besteden we op obs Dubbeldam extra aandacht aan Engels.