Nestas - Dubbeldam > Onze school > Visie en identiteit

Visie en identiteit 

Obs Dubbeldam biedt een sterk team en uitdagend en kwalitatief goed onderwijs waarin wij ieder kind optimaal laten ontwikkelen.

Kinderen ontwikkelen zich allemaal op hun eigen manier. Ieder kind heeft eigen mogelijkheden, talenten, vaardigheden en een tempo wat daarbij past. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind daarin gezien, herkend en erkend wordt. Vanuit die gedachte kijken wij naar kinderen. Onze bijdrage moet een meerwaarde zijn voor elk kind, zodat hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen.

Daarnaast vinden we het erg belangrijk ervoor te zorgen dat de leerlingen zich zélf verantwoordelijk voelen voor de gang van zaken in de groep en in de school. De school is van ons allemaal! We zijn allemaal verschillend en hebben allemaal ons eigen plekje nodig. Elkaar waarderen en respecteren is dus van het grootste belang.

Wij willen kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen in de eigen ontwikkeling. Eigenaarschap vergroot de betrokkenheid en daarmee de motivatie te blijven leren. Persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van vaardigheden bieden een stevige basis voor de toekomst. Met onze bijdrage willen we kinderen optimaal tot hun recht laten komen, zodat zij zichzelf accepteren zoals ze zijn, leren omgaan met anderen en iets kunnen bijdragen aan de maatschappij en de wereld om hen heen.

Onze beloftes aan de kinderen:

Vanuit onze visie en missie doen wij een aantal beloftes aan onze kinderen.
1. Wij zien je zoals je echt bent.
2. We gaan respectvol met je om en benaderen je vanuit een positieve insteek.
3. We betrekken jou bij je eigen ontwikkeling.
4. We dagen je uit om de beste versie van jezelf te worden.
5. We sluiten ons onderwijs zoveel mogelijk aan op jouw mogelijkheden en behoeftes.
6. We zorgen dat je je breed kunt ontwikkelen binnen een veilige en uitdagende leeromgeving.
7. We willen je laten ervaren dat leren plezier geeft en dat je hier zelf ook invloed op kunt hebben.
8. We helpen jou je doelen te bereiken.