Het Team

Directeur: Suzanne van Burik

Verder bestaat het team van OBS Dubbeldam uit: 
groepsleerkrachten
intern begeleiders
onderwijsassistenten
administratief medewerkster
vrijwilligers
stagiaires